Ciaudulis
sausio 31, 2018

ĮSAKYMAS

DĖL UGDYMO PROCESO NUTRAUKIMO GRIPO EPIDEMIJOS METU

2018 m. sausio 31 d. Nr. VĮ–12

Panevėžys

Vadovaudamasis Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m.
sausio 30 d. įsakymu Nr. A–76(4.1E), „Dėl gripo epidemijos paskelbimo“, Gripo profilaktinio
kompleksinių priemonių plano, patvirtinimo Panevėžio miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 2009 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. A–1131, 4 punktu,
2018 m. vasario 1 d. iki vasario 2 dienomis dėl didelio mokinių ir mokytojų sergamumo
nutraukiu ugdymo procesą mokykloje.

Direktorius         Remigijus Glinskis

 Pamokos  1- 8 kl. mokiniams prasideda 2017 vasario 5 d.

Sergantiems linkime pasveikti.