08:00 – 17:00

Pirmadienis-Penktadienis

Žvaigždžių g. 26

Panevėžys, LT-37136

+370 45 514 888, +370 610 00514

OLWEUS patyčių prevencijos programa

Panevėžio „Ąžuolo“ progimnazija dalyvauja Olweus patyčių prevencijos programoje.

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras, įgyvendindamas valstybės planavimo projektą „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas“ (Nr. VP1-2.3-ŠMM-04-V-03-005)  pradėjo  IV-ąjį Olweus patyčių prevencijos programos  diegimo etapą bendrojo ugdymo mokyklose. Olweus programos tikslas – mažinti patyčių ir kitokio asocialaus elgesio apraiškas, mokant visą mokyklos personalą atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti.

Lietuvoje Olweus programa vykdoma nuo 2008 m. I-ame Olweus programos įgyvendinimo etape (2008-2009 m.) dalyvavo 29 bendrojo ugdymo mokyklos, II-ame etape (2009-2010 m.) – 64 mokyklos, III-ame etape (2011-2012 m.) – 121 mokykla. 2013 m. į IV-jį Olweus programos vykdymo etapą įsitraukia dar 68 mokyklos.

Olweus programa mokykloje bus diegiama  nuo 2013 m. rugsėjo mėn. Visas Olweus programoje  mokyklos  personalas bus apmokytas programos diegimo principų, aprūpintas reikiama metodine medžiaga ir gaus reguliarias instruktoriaus konsultacijas. Daugiau informacijos apie Olweus programą galite rasti SPPC internetinės svetainės www.sppc.lt skyrelyje „Olweus programa“.

Tikėtina, kad įgyvendinus Olweus programą mokykloje, mokytojai ir mokiniai gebės geriau pastebėti, atpažinti ir reaguoti į patyčias, padidės mokytojų kompetencija sprendžiant patyčių atvejus, pasikeis mokyklos bendruomenės narių nuostata į patyčių reiškinį, patobulės mokytojų bei mokinių konfliktų ir probleminių situacijų sprendimo įgūdžiai. Dėl šių pokyčių pagerės bendras mokyklos mikroklimatas, mokyklos bendruomenės narių tarpusavio santykiai.

 

 

Top