Suteikta parama

2015 metai

 

 

Paramos gavėjas Prašyta paramos suma Suteikta paramos suma Trumpas suteiktos paramos  tikslo aprašymas
1. Nėra Nėra Nėra Nėra

2016 metai

 

 

Paramos gavėjas Prašyta paramos suma Suteikta paramos suma Trumpas suteiktos paramos  tikslo aprašymas
1. Nėra Nėra Nėra Nėra