08:00 – 17:00

Pirmadienis-Penktadienis

Žvaigždžių g. 26

Panevėžys, LT-37136

+370 45 514 888, +370 610 00514

MUKIS

Ugdymo karjerai programos informacija

Mokytojo knyga.

Mokinio knyga.

        Vadovas tėvams. Kaip padėti vaikui renkantis karjerą

Daugiau informacijos www.mukis.lt

Šiandien karjera suvokiama kaip visą gyvenimą trunkantis asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo kelias, o sėkminga karjera – tai dar ir gebėjimas derinti darbą, laisvalaikį, gyvenimą šeimoje ir jausti pasitenkinimą savo gyvenimo kelio pasirinkimu. Sėkmingam karjeros keliui mokinys turėtų pradėti ruoštis dar progimnazijoje. Jam turi padėti mokytojai, karjeros veiklų koordinatorius, tėvai.

Šiuo metu progimnazijoje plėtojama ugdymo karjerai sistemos, kuri padėtų mokiniams išsiugdyti karjeros valdymo kompetencijas, įvaldyti modernius ugdymo karjerai metodus ir priemones.

Programos tikslas – siekti ugdymo karjerai sistemos plėtros ir dermės, užtikrinant ugdymo karjerai tęstinumą ir prieinamumą bei lygias galimybes visiems bendruomenės nariams.

Programos vykdytojai siekia:

Modernizuoti ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir konsultavimo paslaugas progimnazijos mokiniams.

Plėtoti ugdymo karjerai programą, stebėsenos sistemą, užtikrinančią kokybišką ir efektyvų ugdymo karjerai paslaugų teikimą progimnazijoje.

Daugiau informacijos www.mukis.lt

 

Top