STEAM ugdymas Estijos švietime

Svečiuose pas gelbėtojus
2024 kovo 19
Sveikiname Robotiados prizininkus
2024 kovo 21

Kovo 4-8 d. progimnazijos direktorius Remigijus Glinskis viešėjo Estijoje, kur dalyvavo projekto „Tūkstantmečio mokyklos I“ komandiruotėje-stažuotėje „STEAM ugdymas Estijos švietime“.

Buvo aplankyta Talino 21-oji mokykla – tai viena didžiausių mokyklų Taline, skatinanti kokybišką ugdymą, išlaikanti tradicijas ir nuolat patenkanti į geriausių Estijos vidurinių mokyklų dešimtuką. Kiekvienais metais apie 95% ir daugiau mokyklos absolventų tęsia studijas įvairiuose universitetuose tiek Estijoje, tiek užsienyje.

Aplankyta Tallinn Pääsküla Kool. Tai Žalioji mokykla, ypatingai didelį dėmesį skirianti gamtos pažinimui, aktyviam poilsiui gamtoje, mokinių emocinei sveikatai bei savęs pažinimui. Įgyvendinama programa „Ekosmokyklos“. Mokykla turi daržą ant stogo, mokiniai patys sodina, augina, stebi ir suvalgo užaugintas daržoves. Atlieka ilgalaikius STEAM projektus ir juos pristato mokyklos bendruomenei. Taip pat įgyvendinama programa „Mokyklos judėjimas“. Didelis dėmesys skiriamas mokinių fizinio aktyvumo skatinimui. Tam skirta 70 min pertrauka, kurios metu vyksta aktyvi fizinė veikla. Prevencijos ir patyčių mažinimui ir bendravimo susitarimams įgyvendinama programa „Kiva“. Veikia visos dienos mokykla, šalia mokyklos yra užklasinės veiklos centras, su kuriuo intensyviai bendradarbiaujama, vykdant neformaliojo švietimo veiklas.

Svečiavomės Tartu Mart Reiniku School. Šioje mokykloje nuo 5 klasės galima pasirinkti gamtos mokslų kryptį. Gamtos mokslų klasė skirta mokiniams, norintiems plačiau studijuoti gamtos mokslų disciplinas, dalyvauti įvairiose olimpiadose, konkursuose, Tartu universiteto Mokslo mokyklos darbuose ir kt.

Po viešnagių mokyklose aplankytas Talino sveikatos muziejus, kuris glaudžiai bendradarbiauja su visomis miesto mokyklomis, siūlydamas interaktyvias STEAM pamokas, parengtas pagal ugdymo programas. Didelį įspūdį paliko Baltijos šalių mokslo ir žinių centras AHHAA, kuriame vyksta įtraukios edukacinės programos, kurių metu įdomiai ir patraukliai supažindinama su fizikos dėsniais, chemijos įdomybėmis ir kitais mokslo objektais. Čia galima paeksperimentuoti, išbandyti įvairius prietaisus, paliesti ir pačiupinėti įvairias medžiagas. Mokytis STEAM dalykų šiuose muziejuose kviečiami ir Lietuvos mokiniai.

Vyko priėmimas Tartu miesto Rotušėje. Vicemeras pristatė Estijos švietimo sistemą, džiaugėsi sėkminga ukrainiečių integracija. Estijos švietimo sėkmė statoma ant pasitikėjimo ir bendradarbiavimo pamato.

Panevėžio miesto švietimo darbuotojų stažuotę užbaigė programos ir patirčių aptarimas su švietimo ekspertais Sirje ir Georg Aher, lydėjusiais svečius iš Lietuvos visos kelionės metu.