,,Užtikrinti visiems prieinamą šiuolaikinį ugdymo turinį“

Nacionalinės švietimo agentūros  pagal pažangos priemonę ,,Užtikrinti visiems prieinamą šiuolaikinį ugdymo turinį“ (priemonės Nr.12-003-03-01-03). Įgyvendinant projektą viena iš veiklų – aprūpinti bendrojo ugdymo mokyklas vadovėliais. Siekiant bendrojo ugdymo mokyklas aprūpinti vadovėliais, numatoma mokykloms skirti papildomų projekto lėšų ir sudaryti sąlygas įsigyti vadovėlių.