Apie projektą

Kas yra Gamtosauginės mokyklos?

Žalioji vėliava – vėl Panevėžyje

Tikslai:

 • Aplinkosauginis švietimas ir visuomenės savimonės kėlimas.
 • XXI a. darbotvarkės įgyvendinimas, įtraukiant įvairaus amžiaus ir tautybių žmones per formalųjį ir neformalųjį švietimą.
 • Gamtosauginių mokyklų programa (GMP) yra tarptautinio Aplinkosauginio švietimo fondo programa, skirta mokykloms. Programa orientuoja mokyklas į praktinę gamtosauginę veiklą, skatina mokyklų bendruomenių aktyvumą, ugdo mokinių kūrybiškumą.

Programa suteikia galimybes:

 •  pagerinti mokyklos aplinką;
 • auginti jaunuolių pasitikėjimą ir pilietiškumo jausmą per dalyvavimą programoje;
 • skatinti sąmoningumą aplinkai;
 • įtraukti vietinę bendruomenę;
 • sumažinti šiukšlių ir atliekų kiekį;
 • sutaupyti pinigų saugant vandenį ir energiją;
 • užmegzti ryšius su kitomis pasaulio mokyklomis;
 • įgyti tarptautinį prestižą.

7 gamtosauginių mokyklų kriterijai:

 •  gamtosauginis komitetas;
 • aplinkosauginis auditas;
 • parengtas veiksmų planas;
 • veiklos patikrinimas;
 • integracija į mokymosi procesą;
 • informavimas ir įtraukimas;
 • gamtosauginis kodeksas.