„Tūkstantmečio mokykla“ TŪM

Pradedamas įgyvendinti projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“, kuris yra antroji
švietimo pažangos programos „Tūkstantmečio mokyklos“ dalis. 

Programa prisidedama prie ugdymo kokybės gerinimo ir mokinių pasiekimų atotrūkio
mažinimo tarp savivaldybių ir savivaldybių mokyklų. Projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“
skirtas įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje numatytas veiklas 22 Lietuvos
savivaldybėse, kurios dalyvauja pirmajame programos sraute.

Planuojamos veiklų kryptys: mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų
kompetencijų stiprinimas; infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas; mokyklų veiklos
tobulinimas keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas,
STEAM ugdymas; konsultavimas, rekomendacijų ir analizių rengimas; projekto veiklų
sklaida (viešinimo ir komunikacijos veiklos).

Projekto trukmė: 2023 m. gegužės 11 d. – 2025 m. birželio 30 d.

Projekto finansavimo suma: 112 705 422,13 Eur. Tinkamų finansuoti lėšų suma – 113
376 623,67 Eur.

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės
lėšomis.

Daugiau informacijos apie projektą: Tūkstantmečio mokyklos I  Panevėžio „Ąžuolo“ progimnazija