Gamtosauginių mokyklų programa

Kas yra Gamtosauginės mokyklos?

Žalioji vėliava – vėl Panevėžyje

Tikslai:

  • Aplinkosauginis švietimas ir visuomenės savimonės kėlimas.
  • XXI a. darbotvarkės įgyvendinimas, įtraukiant įvairaus amžiaus ir tautybių žmones per formalųjį ir neformalųjį švietimą.
  • Gamtosauginių mokyklų programa (GMP) yra tarptautinio Aplinkosauginio švietimo fondo programa, skirta mokykloms. Programa orientuoja mokyklas į praktinę gamtosauginę veiklą, skatina mokyklų bendruomenių aktyvumą, ugdo mokinių kūrybiškumą.

Programa suteikia galimybes:

  •  pagerinti mokyklos aplinką;
  • auginti jaunuolių pasitikėjimą ir pilietiškumo jausmą per dalyvavimą programoje;
  • skatinti sąmoningumą aplinkai;
  • įtraukti vietinę bendruomenę;
  • sumažinti šiukšlių ir atliekų kiekį;
  • sutaupyti pinigų saugant vandenį ir energiją;
  • užmegzti ryšius su kitomis pasaulio mokyklomis;
  • įgyti tarptautinį prestižą.

7 gamtosauginių mokyklų kriterijai:

  •  gamtosauginis komitetas;
  • aplinkosauginis auditas;
  • parengtas veiksmų planas;
  • veiklos patikrinimas;
  • integracija į mokymosi procesą;
  • informavimas ir įtraukimas;
  • gamtosauginis kodeksas.