Darbo pasiūlymai

 1. Panevėžio „Ąžuolo“ progimnazija skelbia konkursą logopedo pareigoms užimti.
 2. Panevėžio „Ąžuolo“ progimnazija skelbia konkursą technologijų mokytojo (-os) pareigoms užimti.

 

 1. Panevėžio „Ąžuolo“ progimnazija skelbia konkursą logopedo pareigoms užimti.

Darbo krūvis – 1 etato. (nuolatinis darbas)

Darbo pradžia – 2023 m. rugsėjo 1 d.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 1. Aukštasis pedagoginis išsilavinimas, logopedo kvalifikacija.
 2. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688, reikalavimus.
 3. Gebėti valdyti informacines komunikacines technologijas ir jas taikyti ugdymo procese.
 4. Gebėti taikyti aktyvius ir atviro mokymo(si) metodus pamokose / veiklose.
 5. Gebėti bendrauti ir bendradarbiauti, konstruktyviai spręsti problemas.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 3. išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 4. logopedo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 5. gyvenimo aprašymą;
 6. galima pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas vadovaujantis 2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII-198 Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymu su vėlesniais pakeitimais, priklausomai nuo logopedo darbo stažo ir kvalifikacinės kategorijos.

Dokumentai priimami iki liepos 20 d. darbo dienomis I-IV nuo 9 iki 13.00 val., V- 9-13.00 val.; pietų pertrauka nuo 12 -12.45 val. (adresu: Žvaigždžių g. 26, Panevėžys). Daugiau informacijos tel. +370 610 43802

Dokumentų pateikimo variantai:

 • elektroniniu paštu:  azuolasrastine@gmail.com
 • registruotu laišku: Panevėžio „Ąžuolo“ progimnazija, Žvaigždžių g. 26, Panevėžys LT-37136;
 • asmeniškai atrankos organizatoriui (Panevėžio „Ąžuolo“ progimnazija, Žvaigždžių g. 26, Panevėžys LT-37136;);

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir patikrinus grąžinami pretendentui.

Atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis). Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai telefonu ir kviečiami į pokalbį.

Atranka planuojama 2023 m. liepos 21 d.

Daugiau informacijos tel.  +370 610 43802


2. Panevėžio „Ąžuolo“ progimnazija skelbia konkursą technologijų mokytojo (-os) pareigoms užimti.

Darbo krūvis – 1 etato. (nuolatinis darbas)

Darbo pradžia – 2023 m. rugsėjo 1 d.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 1. Aukštasis pedagoginis išsilavinimas, technologijų mokytojo (-os) kvalifikacija.
 2. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688, reikalavimus.
 3. Gebėti valdyti informacines komunikacines technologijas ir jas taikyti ugdymo procese.
 4. Gebėti taikyti aktyvius ir atviro mokymo(si) metodus pamokose / veiklose.
 5. Gebėti bendrauti ir bendradarbiauti, konstruktyviai spręsti problemas.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 3. išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 4. technologijų mokytojo (-os) kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 5. gyvenimo aprašymą;
 6. galima pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas vadovaujantis 2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII-198 Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymu su vėlesniais pakeitimais, priklausomai nuo logopedo darbo stažo ir kvalifikacinės kategorijos.

Dokumentai priimami iki liepos 20 d. darbo dienomis I-IV nuo 9 iki 13.00 val., V- 9-13.00 val.; pietų pertrauka nuo 12 -12.45 val. (adresu: Žvaigždžių g. 26, Panevėžys). Daugiau informacijos tel. +370 610 43802

Dokumentų pateikimo variantai:

 • elektroniniu paštu:  azuolasrastine@gmail.com
 • registruotu laišku: Panevėžio „Ąžuolo“ progimnazija, Žvaigždžių g. 26, Panevėžys LT-37136;
 • asmeniškai atrankos organizatoriui (Panevėžio „Ąžuolo“ progimnazija, Žvaigždžių g. 26, Panevėžys LT-37136;);

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir patikrinus grąžinami pretendentui.

Atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis). Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai telefonu ir kviečiami į pokalbį.

Atranka planuojama 2023 m. liepos 21 d.

Daugiau informacijos tel.  +370 610 43802