Apie STEAM

STEAM (ANGL. SCIENCE, TECHNOLOGY, ENGINEERING, ARTS, MATHS) VEIKLA

Anglų kalbos akronimas STEAM reiškia gamtos mokslus, technologijas, inžineriją, menus ir matematiką (STEAM, angl. science, technology, engineering, arts, maths). Mokyklinio ugdymo kontekste STEAM apima šias tiksliųjų mokslų disciplinas:

 • gamtos mokslus (biologija, chemija, fizika, jūrų biologija, aplinkotyra, geologija);
 • inžineriją (chemijos inžinerija, civilinė inžinerija, kompiuterių inžinerija, elektros (elektronikos) inžinerija, mechanikos inžinerija, kt. inžinerinės sritys);
 • technologijas (kompiuterių ir informacinės sistemos, žaidimų kūrimas, programavimas, internetiniai ir programinės įrangos sprendimai, 3D modeliavimas);
 • matematiką (matematika, statistika).

Gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos (STEAM, angl. science, technology, engineering, arts, maths) specialistų trūkumas šiuo metu yra opi problema visoje Europoje.

STEAM mokslai šalies moksleivių vertinami kaip sunkūs, sausi ir neįdomūs. Viena iš priežasčių yra pernelyg teorinis tiksliųjų ir gamtos dalykų mokymas, trūksta praktiškumo bei supratimo, kaip tikslieji dalykai gali būti pritaikomi kasdieniniame gyvenime.

Dauguma pažangių valstybių, tarp jų ir Lietuva, atsižvelgdamos į naujausius šių laikų iššūkius ir jų neatitinkančią švietimo sistemą, ėmėsi STEAM dalykų mokyklose atnaujinimo. Pasaulio praktikoje taikomi įvairūs būdai tiksliųjų dalykų ugdymui atnaujinti ir jiems populiarinti. Tikslas yra ugdyti kritinį mąstymą, praktinį suvokimą apie STEAM dalykų taikymą praktikoje, didinti stojančiųjų į STEAM specialybes skaičių ir taip užpildyti STEAM specialistų trūkumą Lietuvos ir visos Europos darbo rinkoje.

 KAIP VEIKIA STEAM EUROPOJE?

STEAM centrai – tai organizacijos, koordinuojančios STEAM tinklo centrą regione. Jo funkcijos:

 • koordinuoti šalyje (regione) veikiančias STEAM iniciatyvas, mokyklas, įmones ir kt., skatinti STEAM plėtrą ir įgyvendinimą;
 • skatinti mokyklų ir verslo, mokslo bei socialinių partnerių bendradarbiavimą, STEAM ambasadorių nuoseklų lankymąsi mokyklose;
 • informuoti mokyklas, verslo, mokslo, socialinius ir kt. partnerius apie STEAM veiklą ir galimybes tiesiogiai ir per virtualią internetinę platformą;
 • organizuoti STEAM renginius regionuose išnaudojant verslo, mokslo ir socialinių partnerių potencialą.

STEAM ambasadorius – STEAM srities specialistas, savanoriškai atvykstantis į mokyklas pasidalyti darbo patirtimi ar pasikviečiantis mokinius į savo darbo vietą. STEAM ambasadoriai:

 • dalijasi karjeros patirtimi;
 • dalijasi techniniais ir praktiniais patarimais mokytojams, vykdant STEAM veiklas klasėje;
 • prisideda prie STEAM būrelių organizavimo mokykloje;
 • skatina moksleivių, tėvų ir mokytojų bendradarbiavimą;
 • vykdo praktinius STEAM eksperimentus ir pan.

STEAM įmonės – socialiai atsakingos įmonės, dirbančios STEAM srityje, kviečiasi mokinius atvykti ir praktiškai pamatyti, kaip veikia STEAM srities darbai.